Paní Dýně

Všeobecné podmínky

ZÁSADY PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI uživatele internetového portálu Paní Dýně (http://pani-dyne.cz) a

GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatelem webových stránek http://pani-dyne.cz (dále jen „web Paní Dýně“) je Paní Dýně s.r.o., Republikánská 273, 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 08303096, (dále je „Správce“).

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů webu Paní Dýně, osobní údaje účastníků seminářů, přednášek, kurzů a dalších živých akcí nebo konzultací v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a v souladu s Nařízením 2016/679 (EU), tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018.

2. SPRAVOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje uživatelů webu Paní Dýně ukládáme a spravujeme. Rozsah údajů se liší dle role uživatele (zda jste registrováni či nikoliv):

Registrovaný uživatel na webu Paní Dýně

  • Uživatelské jméno
  • E-mailová adresa
  • Přihlašovací heslo (je uloženo v šifrované podobě)

Neregistrovaný uživatel na webu Paní Dýně

  • IP adresa přístupu

3. ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na našem e-mailu info@pani-dyne.cz, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Telefonická podpora
V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies
Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies.
Cookies používáme k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies nepoužíváme za účelem osobní identifikace uživatelů.
Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat.
Používání cookies můžete nastavit nebo přímo deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Zablokování souborů cookies však bude mít negativní vliv na použitelnost webu Paní Dýně.

4. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na webu Paní Dýně. Pokud u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@pani-dyne.cz.
Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.
V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Vymazání vašich osobních údajů
Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

5. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Zpracování osobních údajů provádí jen správce. K osobním údajům subjektů mají přístup naši spolupracovníci: externí účetní pracovník, externí pracovník ICT řešení, platformy Google a MailChimp. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění zpracování a zkvalitnění služeb.
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování osobních údajů je a bude prováděno na území EU.

6. ZABEZPEČENÍ DAT

Vaše data ukládáme na serverech společnosti WEDOS Internet, a.s., se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o zpracování osobních údajů.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dokument byl vytvořen dne 25.5.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

Aktuální verze dokumentu je ze dne 1.1.2023